เคลมประกันภัยรถยนต์ในหนึ่งปีได้กี่ครั้ง

ประกันภัยรถยนต์

จำนวนครั้งที่คุณสามารถทำเคลมประกันภัยรถยนต์ได้ในหนึ่งปีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละบริษัทประกัน บางบริษัทอาจจำกัดจำนวนครั้งที่คุณสามารถทำเคลมได้ในระยะเวลาที่กำหนด ในขณะที่บางบริษัทอาจไม่มีการจำกัดนี้ อีกทั้งยังมีการพิจารณาโดยเฉพาะว่าเคลมที่ทำไปในปีก่อนหน้าจะส่งผลต่อเบี้ยประกันในปีถัดไปหรือไม่

การทำเคลมบ่อยๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ อาจส่งผลต่อเบี้ยประกันในระยะยาว โดยบริษัทประกันอาจเพิ่มเบี้ยหรือยกเลิกการคุ้มครองของคุณ ดังนั้นควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแผนประกันของคุณอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำเคลมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงว่ามีข้อจำกัดใดบ้างที่อาจมีผลต่อการทำเคลมของคุณในอนาคต

หากต้องเคลมประกันปีละหลายครั้ง มีเงื่อนไขอย่างไร

การทำเคลมประกันหลายครั้งในปีอาจมีผลต่อเบี้ยประกันของคุณในอนาคต โดยบริษัทประกันอาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการทำเคลมหลายครั้งในปี ต่อไปนี้คือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หากคุณต้องเคลมประกันภัยหลายครั้งในหนึ่งปี

  • ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม: โดยดูในใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ หากคุณทำเคลมประกันหลายครั้งในปี เบี้ยประกันของคุณอาจเพิ่มขึ้นในปีถัดไป เนื่องจากบริษัทประกันอาจพิจารณาความเสี่ยงของคุณว่าเสี่ยงกว่าคนอื่นๆ
  • ข้อจำกัดในการทำเคลม: บางบริษัทประกันอาจมีข้อจำกัดในจำนวนครั้งที่คุณสามารถทำเคลมได้ในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินจำนวนครั้งที่กำหนด บริษัทอาจจะเพิกถอนการคุ้มครองหรือเพิ่มเบี้ยประกันได้
  • การตรวจสอบความเสี่ยง: บริษัทประกันอาจพิจารณาความเสี่ยงของคุณโดยรวม เช่น ประวัติขับขี่ ประวัติการเคลม และปัจจัยอื่น ๆ เพื่อกำหนดเบี้ยประกันในปีถัดไป

ซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ถูกประเภท

รู้หรือไม่ว่าประเภทกรมธรรมก็มีผลในการเคลม จะเคลมมากเคลมน้อยก็ขึ้นกับกรมธรรม์และค่าประกันภัยรถยนต์ที่ต้องจ่าย ยกตัวอย่างเช่น จะเคลมได้หลายครั้งเมื่อซื้อประกันชนิดครบวงจร เนื่องจากกรมธรรม์อื่น ๆ เช่น ประกันบุคคลที่สามหรือประกันภัยอัคคีภัยและโจรกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการทำเคลมหลายครั้ง เมื่อกรมธรรม์ครอบคลุมทั้งหมด คุณสามารถเรียกร้องความเสียหายที่ไม่มีผู้รับผิดชอบและความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของคุณได้หากกรรมธรรม์คุ้มครอง และรู้หรือไม้ว่า ประกันชั้นสามนั้นไม่ครอบคลุมความเสียหายของยานพาหนะของผู้ถือกรมธรรม์แต่อย่างใด

พิจารณาเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ตรงใจได้ที่ Dsure ที่นี่มีบริษัทประกันภัยให้คุณเลือกหลากหลาย และเปรียบเทียบราคาให้ทั้งประกันภัยชั้นหนึ่ง ชั้นสอง และชั้นสาม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top