Facebook Pixel

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท อินเตอร์เน็ต อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ Gengmak.com เราให้บริการเปรียบเทียบใบเสนอราคาออนไลน์ฟรีสำหรับประกันภัยรถยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถค้นคว้าและเปรียบเทียบข้อเสนอต่างๆ ได้ โดยพันธมิตรของเราประกอบไปด้วย บริษัทประกันภัย ธนาคาร ผู้ให้บริการทางการเงิน โรงพยาบาล ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และอู่ซ่อมรถยนต์ โปรดทราบว่าเราทำหน้าที่เสมือนนายหน้าและคนกลางสำหรับพันธมิตรของเรา และเรามิได้รับประกันภัยหรือให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

นอกจากบริการเปรียบเทียบออนไลน์แล้ว เรายังจัดทำแคมเปญทางการตลาด และให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ให้ความยินยอมแก่เรา โดยที่การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

1. คำจำกัดความ

 • "ผลิตภัณฑ์" หรือ "สินค้า" หมายถึง ผลิตภัณฑ์/สินค้า ที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่ทำการตลาดและจำหน่ายในนามพันธมิตรทางธุรกิจของ เก่งมาก
 • "บริการ" หมายถึง การทำแคมเปญ การให้คำปรึกษา บริการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์อย่างไร้อคติ รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของเราให้แก่ลูกค้า
 • "เก่งมาก" "เรา" หรือ "ของเรา" หมายถึง บริษัท อินเตอร์เน็ต อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • "ท่าน" หมายถึง ผู้ใช้งานซึ่งเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 • "ข้อกำหนดการใช้งาน" หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งรวมไปถึง การแก้ไข เพิ่มเติม หรือการปรับปรุงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นโดย เก่งมาก
 • "พันธมิตร"หรือ "พันธมิตรทางธุรกิจ" หมายถึง บริษัทประกันภัย ธนาคาร ผู้ให้บริการด้านการเงิน โรงพยาบาล คลินิก ผู้ค้ารถยนต์ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ ซึ่ง เก่งมาก ได้นำบริการมาเสนอผ่านทางเว็บไซต์
 • "เว็บไซต์" หมายถึง เว็บไซต์ Gengmak.com ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของและดำเนินการโดย เก่งมาก และ/หรือบริษัทในเครือ แต่ไม่หมายรวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของและดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงค์จากเว็บไซต์ของเรา
 • "บริษัทที่เกี่ยวข้อง "หมายถึง บริษัทซึ่งอยู่ในกลุ่ม Bjak ในประเทศมาเลย์เซียและประเทศไทย ซึ่ง เก่งมาก เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท
 • "คปภ." หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ มีไว้เพื่อกำกับและควบคุมการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อผู้ใช้ได้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ย่อมหมายความว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ย่อมแสดงว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่เกิดขึ้นแล้ว

หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ท่านจะต้องระงับจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และท่านจะต้องออกจากเว็บไซต์โดยทันที ทั้งนี้ การละเมิดข้อกำหนดดังกล่าวจะส่งผลให้การเข้าถึงและการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรายุติลงทันที

นอกเหนือจากบนเว็บไซต์ บริษัทฯ ยังต้องการการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ผ่าน แพลตฟอร์ม/เว็บไซต์ บุคคลที่สาม ได้แก่ www.facebook.com/GengMakTH และบัญชีไลน์ออฟฟิเชียล (@gengmak) รวมไปถึงช่องทางอื่นๆ เช่น ติ๊กต็อก และอินสตาแกรม ทั้งนี้ โปรดทราบว่าบริษัทฯ มิได้เป็นเจ้าของหรือสามารถควบคุมแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเหล่านั้น ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา มิได้ครอบคลุมไปถึงบริษัทบุคคลที่สามดังกล่าว ผู้ใช้ควรตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่แสดงอยู่บน เว็บไซต์/แพลตฟอร์ม บุคคลที่สามเหล่านั้น

3. การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการ

3.1 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์และเนื้อหาบนเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ทั้งนี้ การใช้ คัดลอก หรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานข้างต้น ล้วนเป็นเรื่องต้องห้ามเด็ดขาด

3.2 เว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้และมิใช่ในเชิงพาณิชย์ การใช้งานเว็บไซต์เพื่อเชิงพาณิชย์ กิจกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือกิจกรรมที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา ล้วนเป็นเรื่องต้องห้ามเด็ดขาด

3.3 ผู้ใช้มิได้รับอนุญาตให้ใช้เงานว็บไซต์เพื่อ:

 • ทำร้าย ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือก่อกวนบุคคลใด ๆ
 • ค้นหา ได้มาซึ่ง ตรวจสอบ หรือแก้ไขประวัติหรือข้อมูลของผู้ใช้อื่น ๆ หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 • ขัดขวาง ปิดกั้น รบกวน ก่อกวนการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของผู้ใช้อื่น ๆ หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือสร้างความก่อกวนโดยไม่มีเหตุผลอันควร ไม่เหมาะสม ต่อระบบหรือเครือข่ายการสื่อสารของเรา
 • แทรกแซง เปลี่ยนแปลง หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
 • ใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของเราในลักษณะที่ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เสียหายหรือแสวงหาผลประโยชน์จากบริษัทฯ
 • หลบเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือแทรกแซงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือคุณสมบัติใด ๆ ป้องกันหรือจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือเข้าถึงเนื้อหา ผู้ใช้ต้องรบกวนเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือทำการละเมิด ข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่าย

3.4 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการสามารถสั่งซื้อและให้บริการได้เพียงในประเทศไทยเท่านั้น โดยข้อมูลราคาต่าง ๆ บนเว็บไซต์จะเป็นสกุลเงินบาท และสามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

3.5 เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลใด ๆ หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์จากบางแหล่งที่มาทางอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ หรือประเทศใด ๆ ก็ตาม อีกทั้งยังสงวนสิทธิในการทำลายหรือลบบัญชีผู้ใช้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า หากพบว่ามีการละเมิดการใช้งานเว็บไซต์เภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หรือหากพิจารณาแล้ว ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

3.6 แม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากท่านประสบปัญหาในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อเรา เราอาจทำการเพิ่ม ปรับปรุง แก้ไข หรือลบเนื้อหา ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ก็ตาม บนเว็บไซต์ตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.7 เราได้ใช้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุด อย่างไรก็ตาม แม้เราจะพยายามป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ ไม่ส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สาม

3.8 แม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามกำกับดูแลเว็บไซต์ให้ปราศจากมัลแวร์และมีความปลอดภัยสูงสุด เราไม่สามารถรับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส มัลแวร์ ข้อผิดพลาด หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ เครือข่าย หรือระบบของท่าน อย่างไรก็ตาม เราจะทำสุดความสามารถในการกำจัดไวรัส มัลแวร์ ข้อผิดพลาด หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายดังกล่าว โดยเร็วที่สุด

4. ลิงก์เว็บไซต์ และคุกกี้

4.1 เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ดูแลกำกับโดย เก่งมาก เช่น ลิงก์ผลิตภัณฑ์ของพันธมิตรของเรา เมื่อคลิกลิงก์ดังกล่าว โปรดทราบว่า เก่งมาก มิได้มีอำนาจควบคุมข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ได้ให้แก่บุคคลที่สามหลังจากออกจากเว็บไซต์ของเราไปแล้ว การเข้าถึงเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และ เก่งมาก ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว

4.2 เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังข้อเสนอหรือโปรโมชันที่นำเสนอโดยพันธมิตรของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทั้งนี้ เก่งมาก มิได้รับรองข้อเสนอหรือโปรโมชันนั้น ๆ ของพันธมิตรของเรา เก่งมาก ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว

4.3 ลิงก์สู่เว็บไซต์ของเราที่มาจากเว็บไซต์อื่น ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากเราก่อน เราขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอให้มีการลบลิงก์ดังกล่าว หากลิงก์นั้นถูกนำไปวางไว้โดยไปราศจากความยินยอมจากเรา

4.4 คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ทำการถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ ทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลบัญชี ที่อยู่ไอพี เปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงวันและเวลาที่ท่านเยี่ยมชม อนึ่ง บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อระบุว่าท่านเป็นผู้ใช้งานจริง และเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ท่านมีตัวเลือกในการปิดการใช้งานคุกกี้ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน โดยทราบว่าการปิดการใช้งานดังกล่าว อาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ และส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้

5. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 เก่งมาก เป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายของเว็บไซต์ Gengmak.com สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ ซึ่งรวมไปถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในการออกแบบ และทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบอื่น ๆ ล้วนเป็นของหรือได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ และข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้มิได้ถือเป็นการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ

5.2 ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ให้สิทธิตามที่จำเป็นแก่ท่านในการเข้าถึง และการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา ไม่มีข้อความอื่นใดในข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว ที่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้เกินขอบเขตที่ระบุไว้

5.3 ท่านได้รับอนุญาตในการเข้าถึงสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของเราเท่านั้น การใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น เช่น การดัดแปลง การแจกจ่าย การเผยแพร่ การส่งต่อ การฉายภาพ การแสดงให้เห็น หรือ การทำซ้ำ ล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด หากปราศจากความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก เก่งมาก

5.4 เนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้ส่ง/เผยแพร่ ย่อมหมายความว่าผู้ใช้อนุญาต และมอบสิทธิให้ เก่งมาก สามารถใช้ ทำซ้ำ สื่อสาร แจกจ่าย คัดลอก ดัดแปลง ลบ ตีพิมพ์ แปล เปิดเผย แสดง ปลี่ยนแปลงเนื้อหา ขาย เผยแพร่ หรือทำให้เป็นรูปแบบใดก็ตาม โดยมิต้องจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ใช้ โดยการอนุญาตข้างต้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ แม้หลังจากที่ข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวและการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้

6.1 การเปิดเผยข้อมูล

6.1.1 บริการจาก เก่งมาก มีไว้เพื่อช่วยเหลือท่านในการค้นหาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรของเรา เราทำหน้าที่เป็นคนกลางและไม่ใช่ผู้รับประกันของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนบนเว็บไซต์ เพื่อรับใบเสนอราคาที่ครอบคลุมตามความสนใจและความต้องการของท่าน หากผู้ใช้ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน อาจทำให้ใบเสนอราคาไม่สมบูรณ์ หรือทำให้ท่านไม่สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ

6.1.2 เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบว่า ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ไปยังพันธมิตรนั้นแม่นยำ ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อนึ่ง ผู้ใช้ควรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้พันธมิตรของเราสามารถประเมินคุณสมบัติของท่านในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หากเกิดข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ผู้ใช้ควรแจ้งให้พันธมิตรที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที ทั้งนี้ เก่งมาก จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ท่านมอบให้แก่พันธมิตรของเรา ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางใดก็ตาม

6.1.3 หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น นั่นย่อมเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ในการได้มาซึ่งการอนุญาตหรือการอนุมัติจากเจ้าของข้อมูลนั้น เราปฏิเสธความรับผิดชอบหรือการรับผิดใด ๆ ต่อการฟ้องร้องหรือการเรียกร้อง หากเจ้าของข้อมูลมิได้อนุญาตให้ผู้ใช้นำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผย

6.2 ความปลอดภัยต่อข้อมูล

6.2.1 เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการงตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรานั้น ปราศจากมัลแวร์ ไวรัส หรือสิ่งใดก็ตามที่อาจส่งผลต่อข้อมูล หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ และ/หรือเครือข่ายของเว็บไซต์

6.2.2 ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับ ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบัน ต่อบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้บัญชีของท่าน หากท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ในนามของบุคคลอื่น โปรดทราบว่าท่านต้องมีอำนาจผูกมัดบุคคลนั้นกับข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ หากท่านไม่มีอำนาจผูกมัดดังกล่าว นั่นย่อมหมายความว่าท่านยอมตกลงที่จะผูกมัดตามข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าว และรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์โดยมิชอบหรือผิดวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น

6.3 ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์

6.3.1 ผู้ใช้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดงบนเว็บไซต์ จัดแสดงโดยพันธมิตรทางธุรกิจ และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของเรา เนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดย เก่งมาก ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้ย่อมมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน และประเมินว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือไม่ ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อความต้องการของผู้ใช้ โปรดทราบว่าพันธมิตรของเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้เราทราบล่วงหน้า เราจึงไม่สามารถรับประกันการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ได้ในบางกรณี

6.3.2 การซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ก็ตาม จะทำให้ผู้ใช้ต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานที่จะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างถี่ถ้วน เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อห้าม ข้อยกเว้น ข้อบังคับ ข้อกำหนดในการยกเลิก อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

6.3.3 ผู้ใช้รับทราบว่า เก่งมาก ให้บริการเฉพาะลิงก์เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริษัทฯ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งหรือสื่อเป็นนัยเกี่ยวกับคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การเสนอขาย การสนับสนุน หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

6.3.4 หากผู้ใช้ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ และต้องการร้องเรียน ผู้ใช้จะต้องติดต่อพันธมิตรผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยตรง โดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราจะให้ข้อมูลการติดต่อแก่ท่านหากจำเป็น

6.3.5 นโยบายยกเลิกและคำขอคืนเงินจะได้รับการตรวจสอบโดย เก่งมาก และผู้ให้บริการประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ และระยะเวลาการคืนเงินสำหรับคำขอที่ได้รับอนุมัติอาจแตกต่างกัน การคืนเงินทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการประกัน และผู้ใช้จะได้รับแจ้งสถานะการอนุมัติ โปรดทราบว่า บัตรกำนัล/ส่วนลด ไม่สามารถโอนถ่าย แลกเปลี่ยน หรือคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้นั้น เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมไปถึงกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับใช้กับ เก่งมาก หากผู้ใช้มีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อ

เก่งมาก

เลขที่ 142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ห้อง 2204 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

เลขที่ใบอนุญาต ว00016/ 2566

อีเมล: dpo_privacy@gengmak.com หรือ โทร. 020385908

เวลาทำการ 9.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์.

8. การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

8.1 บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ มีพื้นฐานมาจากกระบวนการอัตโนมัติ การใช้งานดังกล่าว ล้วนอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เราปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ก็ตาม จากความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

8.2 เก่งมาก พร้อมด้วยผู้ถือหุ้น ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน ขอปฏิเสธความรับผิดชอบหรือการรับผิดใด ๆ ต่อการเรียกร้องของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการเรียกร้องใดๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีเหตุอันสมควร แต่มิได้จำกัดท่านต่อการเรียกร้องต่อผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่บังคับใช้

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงจะชดเชย และละเว้น เก่งมาก พร้อมด้วยผู้ถือหุ้น ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทน จากการกระทำ การดำเนินคดี การกล่าวหา ความสูญเสีย การรับผิด บทลงโทษ ค่าใช้จ่ายตามสมควร ความเสียหาย และการกล่าวหาจากบุคคลที่สาม อันเกิดสาเหตุต่อไปนี้

 • การใช้งานเว็บไซต์และบริการของท่าน
 • การละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ก็ตาม ในข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้
 • การละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิอันชอบธรรมของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิส่วนบุคคล
 • ข้อกล่าวหาใด ๆ ก็ตาม เกี่ยวกับข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งต่อให้ เก่งมาก อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม

การบังคับใช้การชดเชยค่าเสียหายนี้จะยังคงมีผลแม้หลังจากการยุติลงหรือสิ้นสุด ของข้อกำหนดการใช้งาน หรือแม้หลังจากท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา

10. การละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน

หากผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขใดก็ตามในข้อกำหนดการใช้งานนี้ เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการต่อผู้ใช้ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการ การปิดกั้นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าที่อยู่ไอพี และการดำเนินการใด ๆ ที่ได้รับการอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ และตามที่กฎหมายบังคับใช้ อนึ่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้

11. กฎหมายที่บังคับและข้อพิพาท

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้จะถูกตีความและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานของเรา จะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานศาลแห่งประเทศไทย


มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป